Op 1 maart houdt deze website op te bestaan en wordt vervangen door een nieuwe site. Meer informatie hierover en de naam van de nieuwe website kunt u aanvragen bij info@woongroeplindenkruis.nl.

Banner Rieteke Ik blijf actief

Actief blijven, dat houdt je gezond

Rieteke vertelt

Niet achter de geraniums!

Ik had niet de intentie om in mijn nieuwe stekkie in Woongroep Lindenkruis achter de geraniums te gaan zitten!

Ik heb altijd een actieve levensstijl gehad: veel gesport en ben ook altijd op andere manieren actief geweest. Ik vond het daarom cruciaal om samen te gaan wonen met mensen die óók actief zijn. Woongroep Lindenkruis noemt dat een van de kernwaarden en ook in de statuten staat dat als een van de kernpunten: “We verwachten dat we elkaar stimuleren actief in het leven te blijven staan.”
Een actieve levensstijl helpt ons senioren namelijk om gezondheid, kracht en welzijn te behouden.

Hoe ben en blijf ik actief?

Lichamelijk actief

Ik houd er ontzettend van om sportief bezig te zijn. Ik heb mijn leven lang veel gesport en aan mijn conditie gewerkt. Yoga is mijn grote passie, maar ik fiets ook graag en ga twee keer in de week zwemmen. Mijn onderbuurvrouw Yvette houdt ook van zwemmen en gaat daarom nu een keer in de week met me mee. Van de zomer zijn we met een clubje van vijf “Lindenkruisers” via een fietsknooppunten route naar Gulpen gefietst. Voor herhaling vatbaar!
Ik probeer momenteel om een yoga-clubje in de woongroep te organiseren – dat schiet vooralsnog niet erg op, maar ik blijf volhouden.

Geestelijk actief

Mens sana in corpore sano … daar sta ik helemaal achter. Ik wil een gezond lichaam én een gezonde geest.
Wanneer je echt gezond en fit wilt blijven, dan moet je niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk actief blijven en midden in het leven blijven staan.
Natuurlijk ben ik lid van de literatuurgroep in de woongroep. Daar komt vaak uitdagende kost aan de orde. Verder zou ik binnen de woongroep heel graag een bridgeclub voor elkaar willen boxen. Twee belangstellenden heb ik al gevonden, misschien moet ik een van mijn vrienden vragen om aan te sluiten.
Verder: een dag niet geleerd is een dag niet geleefd! Ik studeer al enige tijd Italiaans. Deze winter volg ik een cursus Mandala tekenen. Zin in!

Sociaal actief

Mijn grootste sociale activiteit is natuurlijk gericht op mijn kleinkinderen. De twee oudsten zijn al tieners, maar het hoogtepunt van mijn week is dat ik op woensdag mijn vierjarige kleindochter oppas. Voor Olivia rijd ik graag naar Geleen!
Verder werk ik als vrijwilliger een middag in de week op zorgboerderij Daalhoeve in het winkeltje. Leuke groep mensen, waarvoor je écht iets kunt betekenen.

De woongroep geeft natuurlijk ook veel ruimte om sociaal actief te zijn. Een kernpunt genoemd in de statuten is “Onderlinge vriendenhulp wat bijdraagt aan veiligheid en vereenzaming tegengaat.” Daar probeer ik echt mijn bijdrage aan te leveren. Door hier een daar een boodschapje te doen, een kopje soep te brengen als iemand ziek is, maar vooral door mijn deelname aan de werkgroep Activiteiten. Samen met Magda en Ties proberen we een leuk programma van de grond te krijgen. Gaat soms wat erg langzaam en de woongroep is niet altijd meteen enthousiast, maar we zijn alle drie doorzetters!

Politiek/maatschappelijk actief

In de statuten is onder andere het volgende kernpunt vastgelegd: “Betrokken zijn op mens en maatschappij (politiek geëngageerd)”. Actief burgerschap vind ik belangrijk. Zorgen dat er niet óver je wordt gepraat en vóór je wordt beslist, maar zelf meepraten en proberen te sturen en het debat richting te geven. Ik bezoek daarom regelmatig informatieavonden en debatten, maar probeer ook zoveel mogelijk deel te nemen aan de bijeenkomsten die Maasvallei voor huurders organiseert.

Elkaar stimuleren om actief te leven

Ook weer zo’n kernpunt. Dat probeer ik wel, maar het is binnen de woongroep tot nog toe taaie kost. Ik merk dat we allemaal een dagje ouder zijn: mijn medebewoners staan vaak niet open voor nieuwe ideeën en uitdagingen. Het is naar mijn zin wel allemaal erg gezapig. Maar…. Dat biedt mij des te meer uitdaging om te blijven stimuleren.

Foto Rieteke Sociaal Actief
Foto Rieteke Actief blijven dat houd je jong
Foto Rieteke Yoga voor Woongroep Lindenkruis