Actieve 50-plussers met culturele interesses

Wie ben je?

  •  Je houdt van je privacy, maar kiest voor wonen in een woongroep samen met anderen.
  • Je wilt zelfstandig en veilig wonen.
  • Je bent tolerant en vindt aandacht en respect belangrijk, maar je wilt ook je vrijheid en je individualiteit behouden.
  • Jij bent 50-plus, actief en cultureel geïnteresseerd.
  • Je wilt graag je kennis, je ervaring, je expertise met je medebewoners delen.
  • Je vindt het leuk samen met anderen activiteiten te ontplooien.
  • Je inkomen moet binnen de wet- en regelgeving voor sociale huur vallen.
  • Je huurt bij woningstichting Maasvallei.