Op 1 maart houdt deze website op te bestaan en wordt vervangen door een nieuwe site. Meer informatie hierover en de naam van de nieuwe website kunt u aanvragen bij info@woongroeplindenkruis.nl.

Banner Tolerantie en respect

Tolerantie en respect

“Dat vind ik heel belangrijk.”

Cécile vertelt over haar zoektocht naar tolerantie en respect

Oude idealen over tolerantie

Al weer bijna 20 jaar geleden startte ik samen met een groep gelijkgezinden een woongroep in Zeeland. We waren jong(-er), enthousiast, idealistisch. We wilden om kort te gaan met behoud van onze zelfstandigheid dingen samen doen en er voor elkaar zijn. En dat ging jaren erg goed.

Ik weet niet of het te danken was aan dat we ouder werden, maar langzaam veranderde de sfeer in de groep. We verzandden in regeltjes waarop iedereen steeds gewezen werd, we vergaderden uren over futiliteiten, we roddelden over elkaar in plaats van met elkaar te praten. Er was kortom weinig onderling respect voor ieders eigenheid, voor ieders eigen keuzes en je werd al snel veroordeeld als je ánders was. Bij de start was mijn geaardheid geen probleem, maar langzaam kwamen er vanwege dat steeds meer scheve ogen. Zeker toen ik een LAT-relatie met mijn Iraanse vriendin kreeg, was er weinig verdraagzaamheid. Zelfs een vriendelijk goedemorgen kon er tot slot niet meer af.

Tolerantie en respect in woongroep Lindenkruis

Uiteindelijk heb ik er een streep onder getrokken. Gelukkig heb ik nu een nieuwe woongroep gevonden: Woongroep Lindenkruis. Lekker dicht bij mijn vriendin Zareen, die in Heerlen woont. We zijn een jonge woongroep en veel moet zich nog uitkristalliseren, maar hier hoop ik te vinden wat ik in mijn oude woongroep niet meer vond: tolerantie en respect.

Tolerantie en verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is respect voor de rijke verscheidenheid van wereldculturen, en voor de verschillende manieren waarop mensen het leven ervaren. Verdraagzaamheid wordt gestimuleerd door kennis, openheid, communicatie en vrijheid van denken, geweten en geloof. Tolerantie is harmonie in verscheidenheid. Het is niet alleen een morele plicht, maar tevens een politiek en wettelijk vereiste. Verdraagzaamheid is de deugd die vrede mogelijk maakt en bijdraagt aan de transformatie van een oorlogs- in een vredescultuur.
Tolerantie is geen concessie, gunst of hype. Het is bovenal een actieve houding, aangezet door de erkenning van de universele mensenrechten en fundamentele vrijheden van anderen. Tolerantie dient toegepast te worden door zowel individuen als staten.

Uit Declaration of Principles on Tolerance UNESCO

Foto Tolerantie en respect Cecile