Op 1 maart houdt deze website op te bestaan en wordt vervangen door een nieuwe site. Meer informatie hierover en de naam van de nieuwe website kunt u aanvragen bij info@woongroeplindenkruis.nl.

Banner Privacy in Woongroep Lindenkruis

Privacybeleid

Door middel van ons privacybeleid wordt een duidelijke richting gegeven aan informatiebeveiliging en privacy en laat Vereniging Woongroep Lindenkruis zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.
De ambitie bij dit beleid is om te voldoen aan de wetgeving rondom privacy op een wijze die hanteerbaar is voor de vereniging en past bij de omvang van de vereniging.

Doelen die de vereniging daarvoor stelt zijn:

 • Vertrouwen
  Alle betrokken kunnen erop vertrouwen dat wij volgens de wet op de privacy handelen en wij communiceren hier helder over en zijn transparant.
 • Veiligheid
  Wij garanderen veiligheid bij het aanleveren van gegevens door derden en veiligheid bij de digitale en fysieke opslag. Waar nodig gaan wij een verwerkersovereenkomst aan.
  Zonder uw uitdrukkelijk vooraf gaande instemming leveren wij geen gegevens aan derden, ook niet aan Maasvallei
 • Minimale gegevensverwerking en beperkte archivering
  We verwerken alleen de gegevens die we strikt nodig hebben en verwijderen op korte termijn gegevens (digitaal en fysiek) als wij ze niet meer nodig hebben.
 • Eenvoudige administratieve processen.
  Onze administratieve processen zijn eenvoudig met korte lijnen en heldere procedures.
 • Borging en controle
  Wij voeren jaarlijks een audit uit en verwoorden daarin verbeterpunten die we dan binnen een maand realiseren.

 

Meer informatie?

Meer informatie over ons privacybeleid kunt u met onderstaand formulier aanvragen. Wij streven er naar uw vraag binnen één werkweek te beantwoorden.