Banner Woongroep Lindenkruis heeft het goed geregeld

Het moet wel goed geregeld zijn!

Edu vertelt

De laatste jaren van mijn werkzame leven ben ik als ZZP-er boekhouder geweest van vooral non-profit organisaties. En wat ik daar geleerd heb is dat je alles goed moet regelen. Van veel kleine non-profit organisaties kan ik niet altijd zeggen dat dit ook goed gebeurt!

En hoe zit het met Vereniging Woongroep Lindenkruis?

Vereniging Woongroep Lindenkruis is maar een kleine vereniging met minder dan 25 leden, maar ik vind dat we onze zaakjes goed op orde hebben. Er zijn wel wat schoonheidsfoutjes en het kan allemaal een stuk sneller volgens mij, maar mijn mening is dat we voor zo’n kleine club amateurs alles behoorlijk goed op de rails hebben.

Hoe heeft Woongroep Lindenkruis het geregeld?

 • Formele regelingen
  • We hebben statuten die bij de notaris zijn vastgesteld en zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel (KVK nummer 76721965).
  • In de statuten is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van de leden van de vereniging en van het bestuur.
  • We hebben een samenwerkingsovereenkomst met woningstichting Maasvallei. We hebben daarmee het recht om binnen een maand na een huuropzegging door een medebewoner zelf een nieuwe bewoner aan te wijzen uit onze wachtlijst.
 • Onze leden
  • Leden hebben het hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats.
  • Iedereen die in ons appartementengebouw komt wonen moet lid worden van onze vereniging anders word je niet toegelaten. Je tekent daarvoor een toestemmingsverklaring.
 • Praktische regelingen
  • We hebben een Huishoudelijk Reglement Woongroep Lindenkruis. Daarin worden veel praktische zaken geregeld, maar daarin is ook onze missie vastgelegd.
  • We hebben verschillende werkgroepen die in opdracht van het bestuur adviseren over allerlei meer of minder praktische zaken. Belangrijke werkgroepen zijn
   – De werkgroep Huishoudelijk reglement
   – De werkgroep Wachtlijst
   – De werkgroep Activiteitenruimte
 • Financiën en jaarverslag
  • Het bestuur presenteert elk jaar een jaarrekening en een balans-, winst- en verliesrekening.
  • We hebben een door de leden van de vereniging aangewezen commissie van toezicht die toezicht houdt op de financiën.
  • Het bestuur presenteert elk jaar een jaarverslag.
Voorzijde Woongroep Lindenkruis
Foto Edu Lezend Woongroep Lindenkruis heeft het goed geregeld

Inschrijvingen

De procedure voor het verkrijgen van het lidmaatschap verloopt als volgt:

 • De inschrijver meldt zich aan via het aanmeldformulier op de website of via een mail aan info@woongroeplindenkruis.nl.
 • De inschrijver ontvangt automatisch via de site een bevestiging van inschrijving.
 • De beheerder van het postvak info@woongroeplindenkruis.nl stuurt de inschrijving (en alle vragen en opmerkingen daarover) door naar de werkgroep wachtlijst wachtlijst@verenigingwoongroeplindenkruis.nl.
 • Onze intentie is om deze tussenstap te voorkomen en de aanmelding rechtstreeks naar wachtlijst@verenigingwoongroeplindenkruis.nl te sturen. We wachten hiervoor nog op de toestemming van de voorzitter van de vereniging.
 • De werkgroep Wachtlijst maakt met de inschrijver een afspraak voor een intakegesprek.
 • Na het intakegesprek besluiten zowel de inschrijver en de werkgroep wachtlijst of de inschrijver op de wachtlijst geplaatst wil / kan worden. Men informeert elkaar hierover.
 • Is er sprake van toelating tot de wachtlijst dan stuurt de werkgroep wachtlijst de inschrijver een intentieverklaring VWL en verzoek tot betaling van het inschrijfgeld ad € 20,- en de eerste jaarlijkse bijdrage van € 5,-.
 • Na ontvangst van de bijdrage stuurt de werkgroep Wachtlijst een voordracht naar woningstichting Maasvallei.
 • Hierna volgt toetsing door Maasvallei; de toetsing omvat met name het inkomen en het recht op een sociale huurwoning.
 • De inschrijver krijgt een intentie-overeenkomst van Maasvallei. De woongroep wordt hierover geïnformeerd.
 • Voordat er daadwerkelijk een huurovereenkomst wordt afgesloten, ondertekent de inschrijver / nieuwe medebewoner de toetredingsverklaring van Vereniging Woongroep Lindenkruis.
 • De huur voor de gemeenschappelijk ruimte wordt door de leden van de woongroep via de contributie opgebracht. De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2022 €45,- per maand. 
 • Bij het ingaan van de huurovereenkomst is de nieuwe medebewoner verplicht maandelijks de contributie te betalen.