Op 1 maart houdt deze website op te bestaan en wordt vervangen door een nieuwe site. Meer informatie hierover en de naam van de nieuwe website kunt u aanvragen bij info@woongroeplindenkruis.nl.

Banner Hard Werken aan Woongroep Lindenkruis

Werken aan Woongroep Lindenkruis

Foto Werken aan Woongroep Lindenkruis Ik ga ervoor

Ik ga ervoor!

Han vertelt over werken
aan Woongroep Lindenkruis

Werken aan Woongroep Lindenkruis? Het moet uiteindelijk wel!
Eerlijk gezegd valt het wonen in de woongroep tot nu toe tegen! We moeten al met al nog heel hard werken aan Woongroep Lindenkruis.

Van goede wil

We hebben allemaal namelijk goede bedoelingen. We onderschrijven onze kernwaarden en kernpunten.

Allereerst vindt elke bewoner zichzelf gemotiveerd.
Bovendien streven we er allemaal naar dynamisch en sprankelend zijn.
Iedereen wil zorgen voor elkaar en elkaar aandacht geven.
Natuurlijk vindt elke bewoner respect en verdraagzaamheid noodzakelijk.
Voor toelating is in het bijzonder interesse in cultuur een voorwaarde.
We hebben daarnaast de intentie om samen leuke activiteiten te ontplooien.

Maar dan de praktijk …

Werken aan Woongroep Lindenkruis?

 • Gemotiveerd?
  Een zwijgende meerderheid die zich weinig betrokken toont. Het is lastig om bestuursleden te vinden en werkgroepen doen wel heel erg lang over hun werk. 
 • Dynamisch en sprankelend?
  Weken wachten op antwoord op een mailtje, urenlange vergaderingen waarin veel gezegd en weinig écht geluisterd wordt! Een wel heel formalistische wijze van werken, slecht passend bij onze kleine vereniging.
 • Respect en verdraagzaamheid?
  Niet als je het niet eens bent met mijn mening, niet als je me je me niet wilt zien en zwijgend voorbijloopt op de gang, niet als je mijn vragen als een aanval ziet, niet als je alleen je eigen belang ziet en niet dat van de woongroep als geheel …
 • Cultuur en activiteiten?
  De breiavonden, koffieochtenden of de soepzaterdag – heel gezellig en zeker van veel waarde, maar dat noem ik niet cultureel. We laten deze kernwaarde als groep, als vereniging liggen.
  We gunnen elkaar daarnaast weinig ruimte om iets te organiseren, er is meestal weinig belangstelling en er is vaak veel kritiek, maar nauwelijks inbreng. De beste stuurlui staan steeds aan wal en dat is demotiverend voor wie iets wil organiseren.
 • Zorg en aandacht?
  Gelukkig is er wel de nodige burenhulp en individuele zorg, maar er is  weinig échte aandacht voor elkaar. Niet voor ieders eigenheid, niet voor ieders behoeften, niet voor elkaars emotionele gesteldheid.

En toch… 

Ondanks die taaie praktijk: ik ga ervoor.

Net zoals velen in de woongroep. We realiseren ons dat kiezen voor een woongroep, wónen in een woongroep niet genoeg is. We moeten hard werken aan Woongroep Lindenkruis om onze idealen vorm te geven. En dat doen we, met veel vallen en opstaan.

We moeten als groep en als individuen veel leren: flexibiliteit, zelfreflectie, integriteit, respect, betrokkenheid. Daar werken we als vereniging Woongroep Lindenkruis aan, maar ook in kleinere samenstellingen. We durven daarbij naar ons zelf te kijken en de ander feedback te geven. We gaan de uitdaging aan!

Vertrouwen

Dus ja: wonen in Woongroep Lindenkruis valt nu nog tegen. Maar ik heb alle vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst.
Werken aan Woongroep Lindenkruis? Ik ga ervoor!

Han M.

Werken aan Woongroep Lindenkruis Ik ga ervoor
Wordcloud Woongroep Lindenkruis

Werken aan woongroepen

“Gelukkig oud worden samen met anderen is een belangrijk doel van de woongemeenschappen van senioren. … Maar hoe gaat het met de woongemeenschappen en de mensen die hierin wonen? Welke knelpunten komen bestaande groepen tegen? En hoe garandeer je dan het voortbestaan van de groep?”
(Uit Hoe gaat het met de woongemeenschap? Uitkomst enquête Meerwaarde en Knelpunten Gemeenschappelijk Wonen; LVGO)

De belangrijkste verwachtingen

Wat verwachten bewoners van een woongroep vooral te vinden?

 • Elkaar steunen en helpen (geen zorg), goede buren zijn
 • Gezelligheid, sociaal contact, leuke dingen met elkaar doen, gelijkgestemden vinden
 • Langer zelfstandig en zelfredzaam wonen
 • Delen van voorzieningen

Knelpunten en oorzaken van conflicten

Wat noemen woongroepen vaak als knelpunten en oorzaken van conflicten?

 • Verschillende visie over koers woongroep
 • Gebrekkige beslissingsprocedures en onvoldoende communicatie
 • Weinig betrokkenheid en motivatie bij leden van de woongroep, weinig toezicht op functioneren woongroep
 • Problemen met bijdragen aan de kosten gezamenlijke voorzieningen

Wat helpt?

Voor het voortbestaan van een gezonde woongroep zijn nodig:

 • Een gedeelde visie op samenleven
 • Participatieve beslissingsprocedures
 • Weinig rompslomp, maar wel duidelijke afspraken
 • Een open cultuur van feedback geven en ontvangen, onderling respect
 • Goede inhoudelijke communicatie over dingen die er écht toe doen