Banner Sprankelende Woongroep

Een sprankelende woongroep…
Wat betekent dat voor mij?

Cees vertelt

In de statuten van Vereniging Woongroep Lindenkruis staat dat wij een sprankelende woongroep zijn.

Waarom vind ik sprankelend belangrijk?

Ik vind het belangrijk dat de woongroep en haar leden sprankelend zijn, omdat wat sprankelt licht en opvallend is, letterlijk en figuurlijk. Sprankelend staat voor open voor ontdekking, open voor plezier, open voor wat nieuw en uitdagend is, enthousiasme, zelfvertrouwen. Dat vind ik de mooiste basis om te leren en te groeien als vereniging.

Sprankelend = energie

Je hebt energie nodig om te sprankelen, om te ondernemen, te groeien en die ene stap meer te zetten.
We zorgen er met name intern voor dat de vereniging energie geeft in plaats van kost. We zijn geen papieren tijger, verliezen ons niet in formaliteiten en langdurige overleggen en procedures, maar zijn to-the-point, realistisch en constructief – ook extern. We pakken zaken vlot op en handelen snel en efficiënt. We zijn concreet en maken heldere afspraken over wat we wel en niet doen en houden ons zelf en de ander daaraan. We houden zaken op onze agenda tot we tot een échte afronding komen of besluiten het onderwerp af te sluiten.

Cees over een Sprankelende Woongroep

Nieuwe ideeën en uitdagingen? Laat ze maar komen!

We staan open voor nieuwe ideeën van onze woongroepleden. We geven deze ideeën de ruimte, staan open voor de veranderingen die deze mee kunnen brengen. We gaan met een gerust hart uit van de goede intentie van de ander. We geven alleen positief-kritische feedback als dat écht nodig is om zo het idee de ruimte te geven om te groeien en de ontwikkelaar energie te geven. We hebben de durf om innovaties te onderzoeken en ermee te experimenteren, de durf om te improviseren en creatief te zijn. Fouten maken mag, terugkeren op je schreden is geen falen, maar een leermoment.
We leren van onze fouten als persoon en vereniging. We reageren op veranderingen met een positieve houding en laten onze emoties niet de boventoon voeren in beslissingen of in discussies.
We hebben het vermogen ons aan te passen aan veranderende krachten en behoeften binnen de woongroep en daarbuiten en kunnen ons als het noodzakelijk is voor het grotere belang ook blijvend bij veranderingen neerleggen.
We staan open voor de ander, open voor diversiteit in meningen, open voor verandering en groei binnen onze vereniging en in onze relatie met de buitenwereld. Dat betekent dat we steeds kritisch kijken of onze uitgangspunten (bijvoorbeeld de statuten) en werkwijzen nog overeenkomen met wat de vereniging nodig heeft.
We geven geen kritiek, maar we geven wel feedback en accepteren feedback van de ander.
We ondersteunen elkaar, niet alleen in praktische zin, maar ook in de relatie met anderen of het bereiken van persoonlijke doelen.

Fotofries Kenmerken Sprankelend

Open voor plezier

Sprankelend is een positief woord, waar emotie bij hoort. Voor ons is die emotie ‘plezier’.
We gaan op de gang, in een overleg of anderszins op zodanige wijze met elkaar om, dat iedereen dat als plezierig en respectvol ervaart, ook al zijn we het soms niet met elkaar eens. Dat geldt ook als de ander afwezig is: we creëren een veilige omgeving waarin niet geroddeld of bekritiseerd wordt. ‘Plezier’ gaat voor ons verder dan gezellige activiteiten Plezier gaat ook over hoe we met elkaar omgaan of hoe we onze gezamenlijke ruimtes inrichten. Plezier gaat ook om er trots op te kunnen zijn lid van de woongroep te zijn.
We organiseren niet alleen gezapige activiteiten, maar ook activiteiten die afwijkend kunnen en mogen zijn. We gunnen anderen plezier: niet alles hoeft door iedereen gedeeld of hetzelfde ervaren te worden. De een vindt koffieochtenden plezierig, de ander een lezing over moderne kunst: dat kan en mag allemaal en we steunen elkaar daarin. Je kunt alleen plezier uitstralen als je zelf plezier ervaart.
Onze ambities gaan verder dan alleen een gezelligheidsvereniging te zijn, maar we zien plezier binnen onze woongroep als een belangrijke bestaansvoorwaarde en nemen daar op veel manieren de ruimte voor.

Enthousiasme

Het kenmerk van onze sprankelende woongroep is het enthousiasme van alle betrokkenen.
Wij zijn enthousiast over onze woongroep en laten die geestdrift binnen de woongroep, maar vooral ook daarbuiten blijken, bijvoorbeeld op social media. Hiermee motiveren we al onze stakeholders.
Dit enthousiasme betekent ook dat we allemaal bereid zijn om een stapje meer te doen en ons voor de vereniging in te zetten door bijvoorbeeld actieve deelname aan discussies binnen de woongroep, deelname aan werkgroepen, als bestuurslid, voor klussen en taken of externe representatie.
We willen vooral ook elkaar inspireren en enthousiasmeren. Wij willen graag geïnspireerd worden door onze medeleden. We juichen daarom de diversiteit bij de leden toe en hebben interesse in elkaars achtergrond, beweegredenen en vaardigheden.
We kenmerken ons door een positieve daadkrachtige instelling met veel elan. Ons handelen geeft de ander energie en vertrouwen en maakt de ander geestdriftig.

Open voor ontdekking – zo blijven we sprankelen!

Sprankelen is ook in beweging blijven, open staan voor groei en verandering, toetsen hoe we ons zelf en de vereniging kunnen verbeteren.
We erkennen dat we nog een jonge organisatie zijn en dat we willen leren en groeien, vernieuwen en innoveren. Daar willen we steeds gericht aan werken. Dat betekent ook dat we bereid zijn nieuwe vaardigheden te leren als dat nodig is voor de vereniging, bijvoorbeeld een nieuw e-mailprogramma, een nieuwe administratieve procedure of een nieuwe wijze van overleggen.

Zelfvertrouwen

Als je sprankelend bent, heb je zelfvertrouwen, ben je bereid op te vallen. Dat kan door authentiek te zijn en je waarachtige zelf te durven tonen; hiermee onderscheid je je van de ander.
We willen ons extern op authentieke wijze presenteren en onze authenticiteit in ons gebouw en op andere plaatsen laten zien, bijvoorbeeld in de media. Wij juichen het toe als een woongroeplid daarin het voortouw neemt.
We begrijpen dat de basis van onze relatie met de buitenwereld ons intern handelen is. We kunnen niet naar buiten sprankelend zijn, als we dat intern niet ook zijn. We toetsen voortdurend of de voor ons belangrijke kernwaarde ‘sprankelend’ binnen de woongroep voldoende ruimte krijgt en benoemen negatieve factoren hierin en werken daar gezamenlijk en individueel aan.
De basis van onze authenticiteit is dat we weten wat we belangrijk vinden en ons bewust zijn van onze drijfveren. We zijn open en eerlijk naar onszelf en de ander en durven nieuwsgierig en onbevangen naar onszelf te kijken en ons kwetsbaar op te stellen.
We dúrven authentiek te zijn en ons zelf en de woongroep te laten zien en juichen dat bij andere leden toe. Dat doen we ook door respect te tonen voor het eigene van andere woongroepleden.

Cees N.